หน้าแรก ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

1701
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีราชบุรี จำกัด ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยมีนายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ