หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

1342
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จะดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 และนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ผู้ประสงค์จะรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการฯ ในตำแหน่งที่หมดวาระตามประกาศ ให้สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการฯ