หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2566

การลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2566

1207
0

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิก เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 10-12 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น  บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว และอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฏว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหามีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และรายละเอียดการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2566

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>การลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ 2566
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>คำร้องขอย้ายหน่วยสังกัด