หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566

แจ้งรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566

3137
0

ขอความร่วมมือสมาชิกตรวจสอบรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาทาง www.stt-coop.com หรือ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อ.เมืองสตูล และสาขาละงู หากไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อลงคะแนนสรรหา หรือมีความประสงค์ย้ายหน่วยสรรหา ให้แจ้งโดยยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อ.เมืองสตูล หรือสาขาละงู หรือทางโทรสาร 074 – 772187 ภายในวันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หนังสือ แจ้งรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการ
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>คำร้องขอย้ายหน่วยสังกัด
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 1.เมือง1
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 3.ละงู 1
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 5.บำนาญเมืองสตูล
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 10.ทุ่งหว้า
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 12.อาชีวศึกษา
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 13.สพม.16
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 14.หน่วยอื่นๆ