หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางสาวอริศรา อังศุภานิช

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางสาวอริศรา อังศุภานิช

507
0

วันที่ 3 มกราคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายอาดนหมีด สันมาแอ รองประธานคนที่ 3 มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางสาวอริศรา อังศุภานิช จำนวนเงิน 3,000 บาท ณ วัดอาทรรังสฤษฎิ์ (วัดละงู) ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล