หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ เชิญสมาชิกสมาคมฯ ลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจฯ สมาคม 1 และสมาคม 2

เชิญสมาชิกสมาคมฯ ลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจฯ สมาคม 1 และสมาคม 2

126
0

เชิญสมาชิกสมาคมฯ ลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมฌาปนกิจฯ สมาคม 1 และสมาคม 2 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หนังสือเชิญสมาชิกประชุมใหญ่ สมาคม1
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หนังสือเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สมาคม 2

คลิกลิ้งลงทะเบียนที่นี่ >>https://forms.gle/GPx5poBBFAmDujNj9