หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ​ ประจำปี 2566

กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ​ ประจำปี 2566

559
0

วันที่​ 23​ กุมภาพันธ์ 2566 เวลา​ 09.00​ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล​ จำกัด โดยนางถิรนันท์ ทองจำรูญ กรรมการและเหรัญญิก เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ​ ประจำปี 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล​ แด่พระราชวรวงศ์เธอ​ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์​ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล