หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานย่อย ประจำปี 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานย่อย ประจำปี 2566

527
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานย่อย ในวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล