หน้าแรก ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

315
0

ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด นำโดย นายสะอาด อุสมา  ประธานกรรมการ และคณะ ร่วมต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ในการเข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการบริหารงานสหกรณ์ระหว่างกัน