โครงการอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด รุ่นที่ 1-2 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559

“หลักการสหกรณ์” เป็นหัวใจของวิสาหกิจสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จัดอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก ตอกย้ำหลักการสหกรณ์ และให้ความรู้เรื่องการบริหารเงินทุนสหกรณ์ วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมพินนาเคิลวังใหม่ อ.เมือง จ.สตูล

img_5802

img_5804

img_5805

img_5806

img_5807

img_5808

img_5809

img_5810

img_5811

img_5812

img_5813

img_5814

img_5815

img_5816

img_5817

img_5818

img_5819

img_5821

img_5822

img_5823

img_5824

img_5825

img_5826

img_5827

img_5828

img_5829

img_5830

img_5831

img_5832

img_5833

img_5834

img_5835

img_5836

แบ่งปันโพสต์นี้: