รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2560

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิก เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการฯ ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วและอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฏว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหามีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2560 ดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา

แบ่งปันโพสต์นี้: