สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางบำเพ็ญ สิตะรุโณ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางบำเพ็ญ สิตะรุโณ จำนวนเงิน 5,000 บาท วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ วัดควนเนียง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

แบ่งปันโพสต์นี้: