หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิกฯ ปี 2561

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิกฯ ปี 2561

521

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครผู้แทนสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิกฯ ปี 2561  ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม พ.ศ.2561 และดำเนินการจับสลากในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิก ปี 2561 ดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม