หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม มอบเงินสนับสนุน สมาคมข้าราชการบำนาญการศึกษาจังหวัดสตูล

มอบเงินสนับสนุน สมาคมข้าราชการบำนาญการศึกษาจังหวัดสตูล

1606
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสะอาด  อุสมา ประธานกรรมการ ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมข้าราชการบำนาญการศึกษาจังหวัดสตูล วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมพินนาเคิลวังใหม่ อ.เมืองสตูล พร้อมมอบเงินสนับสนุนแก่สมาคมฯ