หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงคะแนนสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2563

การลงคะแนนสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2563

577

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิก เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 28-30 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว และอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฏว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหามีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และรายละเอียดการลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2563

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ปี 2563