หน้าแรก ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด วันที่ 25 ตุลาคม 2562

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด วันที่ 25 ตุลาคม 2562

2257
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยมีนายสะอาด  อุสมา ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ