หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (สมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ ครอบครัวนายไพศาล ลือพิพัฒน์

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (สมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ ครอบครัวนายไพศาล ลือพิพัฒน์

460
0

วันที่ 16 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายฮาหรูน หยังสู รองประธาน คนที่ 2 นายไพโรจน์ สุกขาว กรรมการ และนายอัครินทร์ กุลวัฒน์ธนศิริ ผู้จัดการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (สมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ครอบครัวนายไพศาล ลือพิพัฒน์ จำนวนเงิน 15,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 207 ม.6 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล