หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564

รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564

58
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จะประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล และที่ประชุมใหญ่จะคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อเข้าตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด  ในการนี้ทางสหกรณ์ฯ กำหนดรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564 รอบปีบัญชี 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โดยผู้สนใจส่งเรื่องสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เลขที่ 458 หมู่ที่ 6 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 074 – 711933  ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล  จำกัด หรือทาง E-mail : sttcoop2@gmail.com

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564