หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางสาวปัทมา มาลินี

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางสาวปัทมา มาลินี

128
0

วันที่ 10 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสุไลหมาน ตาเดอิน และนายธนิตย์ กุลโรจนสิริ กรรมการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางสาวปัทมา มาลินี และ นางสาวอัซมา มาลินี จำนวนเงิน 4,000 บาท ณ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล