หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม กระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2564 ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

กระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2564 ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

2257
0

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตร ให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 จำนวน 86 ราย พร้อมทั้งมอบเข็ม “เชิดชูเกียรติ” และประกาศเกียรติบัตร ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ซึ่ง นายวิรัต สวัสดี เป็นผู้รับมอบ โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ