รับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย รอบที่ 1/2557

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 1/2557 อายุไม่เกิน 60 ปี รับส …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี วันที่ 21-23 ตุลาคม 56

โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2556 นำคณะเข้าดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ 14.00 น. นำคณะ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ประกาศ การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 6/2556

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 6/2556 อายุไม่เกิน 60 ปี รับสมัครถึงวันที่ 1-31 ตุลาคม 2556 สมาคมฯ จึงส่งประกาศก …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

รับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครูไทย (สสอค.)

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์คณูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ขอความร่วมมือทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมาชิกประ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ประกาศ รับสมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2557

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้กำหนดให้มีการรับสมัครประธานกรรมการ กรรมการ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประกาศรับสมัครสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกประจำปี …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

งานแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการเกษียณอายุ ประจำปี 2556

วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ 25 กันยายน 2556 งานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับสมาชิกทีเกษียณอายุ โดยได้มอบสวัสดิการใ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

ผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2556

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้ สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้ารับทุนการศึกษาปี 2555 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 สิ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

รับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ขอความร่วมมือทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่

พิธีเปิดงาน สำนักงานบำนาญ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556

พิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ ของข้าราชการบำนาญการศึกษาจังหวัดสตูล ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์ เรียงประสิทธิ์ เป็นประทานใน …

แบ่งปันโพสต์นี้:
อ่านรายละเอียดที่นี่