หน้าแรก ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์ กิจกรรมศึกษาดูงาน สอ.ครูราชบุรี จำกัด และ สอ.ครูประจวบคิรีขันธ์ จำกัด

กิจกรรมศึกษาดูงาน สอ.ครูราชบุรี จำกัด และ สอ.ครูประจวบคิรีขันธ์ จำกัด

471
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการ ได้นำตัวแทนคณะผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ  เดินทางเพื่อเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคิรีขันธ์ จำกัด เพื่อศึกษาระบบการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ ในระหว่าง วันที่ 6-9 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด >>>>>>

 

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคิรีขันธ์ จำกัด >>>>>