หน้าแรก ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

919
0

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์ โดยมีประธานกรรมการ นายสะอาด อุสมา คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์