หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การเปิดใช้บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) และใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)

การเปิดใช้บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) และใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)

83

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการได้กำหนดแนวทางเลือกในการชำระเงินต่างๆของสหกรณ์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทยและธนาคารธนชาต เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกไม่ต้องเดินทางมายังสหกรณ์ สามารถดำเนินการผ่านทางธนาคารได้เลย โดยใช้แบบฟอร์มการชำระเงิน (Bill Payment) ของสหกรณ์ หรือการใช้บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ที่สหกรณ์ได้เปิดใช้บริการไว้

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หนังสือ การเปิดใช้บริการพร้อมเพย์ Prompt Pay

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>การเปิดใช้บริการพร้อมเพย์ Prompt Pay