หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

237

วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนายดาลัน นุงอาหลี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม