หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ น.ส.สุขศิริ ไตรสกุล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ น.ส.สุขศิริ ไตรสกุล

363
0

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวีระ พ้นภัย กรรมการ นายเสรี  มาแกแสง กรรมการ นายสุไลหมาน ตาเดอิน กรรมการ นายฮาหรูน หยังสู กรรมการ และนายนพดล ยังสมัน กรรมการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ น.ส.สุขศิริ ไตรสกุล จำนวนเงิน 5,000 บาท พร้อมพวงหรีด ณ วัดหัวถนน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา