หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางสุมิตรา นกรอด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางสุมิตรา นกรอด

139

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวิรัต สวัสดี ประธานกรรมการ นายสุไลหมาน ตาเดอิน กรรมการ นายวิชาญ สำเภาเงิน กรรมการ นายไพโรจน์ สุกขาว กรรมการ นายเกษม สะหมัดหานาย กรรมการ และนายอัครินทร์ กุลวัฒน์ธนศิริ ผู้จัดการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางสุมิตรา นกรอด จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ วัดมงคลมิ่งเมือง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล