หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ น.ส.อริศรา ยืนยง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ น.ส.อริศรา ยืนยง

234
0

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวิรัต สวัสดี ประธานกรรมการ และนายฮาหรูน หยังสู รองประธาน คนที่ 2 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ น.ส.อริศรา ยืนยง จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ บ้านสวนคุณาดิน ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล