หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางลดาวัลย์ อโณทัย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางลดาวัลย์ อโณทัย

252
0

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวีระศักดิ์ ชยโสภัฏฐ์ กรรมการ และนายจรูญ สัสดี ผู้ตรวจสอบกิจการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางลดาวัลย์ อโณทัย จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ วัดภูมิประสิทธิ์ ม.1. ท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง