หน้าแรก ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

1658
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

img_0543_resize

img_0554_resize

img_0558_resize

img_0559_resize

img_0572_resize

img_0584_resize

img_0600_resize

img_0605_resize

img_0608_resize

img_0615_resize

img_0617_resize

img_0625_resize

img_0637_resize