หน้าแรก ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

1283
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

img_0644_resize

img_0646_resize

img_0671_resize

img_0675_resize

img_0680_resize

img_0681_resize

img_0682_resize

img_0683_resize

img_0684_resize

img_0685_resize

img_0695_resize

img_0701_resize

img_0711_resize

img_0717_resize

img_0724_resize

img_0726_resize