หน้าแรก ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559

1168
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จังหวัดลำพูน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559

img_0796_resize

img_0801_resize

img_0813_resize

img_0814_resize

img_0816_resize

img_0819_resize

img_0828_resize

img_0830_resize

img_0836_resize

img_0853_resize

img_0875_resize