ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559

img_0749_resize

img_0750_resize

img_0752_resize

img_0754_resize

img_0755_resize

img_0759_resize

img_0763_resize

img_0770_resize

img_0777_resize

img_0785_resize

แบ่งปันโพสต์นี้: